POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

1. GENERAL.

D'acord amb el que estableix la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Caracter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal que s'obtinguin com a conseqüència de la navegació en aquesta web, de la consulta i subscripció com a client, seran incorporades a un fitxer titularitat de Necen Ozono SL, que té implementades totes les mesures de seguretat establertes al Real Decret o1720/2007. Tanmateix això, la seguretat tècnica en un mitjà electrònic com ho és internet no és inexpugnable, i poden existir actes il·lícits duts a terme per tercers aliens a Necen Ozono.
La recollida i tractament de les dades de caràcter personal tenen l'única finalitat del manteniment de la relació entre l'usuari i Necen Ozono així com d'una adequada gestió i prestació d'informació sobre els productes comercialitzats en aquesta web.

2. CONSENTIMENT INFORMAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L'USUARI.

S'informa a l'usuari que la comunicació o facilitació de qualsevol dada de caràcter personal per qualsevol via i especialment a través dels formularis que hi ha en la web implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per Necen Ozono per a les següents finalitats:
Verificar la identitat de l'usuari.
Atendre i gestionar les comunicacions i / o sol·licituds rebudes per qualsevol via de comunicació i mitjançant el formulari del web.
Mantenir un historial de les relacions comercials entre l'usuari i Necen Ozono.
Optimitzar la gestió comercial, administrativa i econòmica dels usuaris del web.

Enviament de publicitat i informació de campanyes en curs per als usuaris que així ho hagin autoritzat en el formulari de la web, podent ser revocada tal autorització en qualsevol moment per l'usuari.

Necen Ozo garanteix que les dades personals proporcionades no seran cedides a cap tercer, sigui persona física o jurídica, exceptuant els obligats i corresponents per al compliment dels serveis oferts, Necen Ozó, es troba obligada a facilitar determinades dades de l'usuari a altres empreses que col·laboren amb la prestació del servei (transportistes, entitats financeres, comptables, etc.). En qualsevol cas, les dades que es faciliten a aquestes terceres persones són les estrictament necessàries per a la prestació del servei requerit.

Necen Ozono es compromet a guardar secret i a mantenir en la més estricta reserva totes les dades facilitades per l'usuari amb les excepcions disposades anteriorment.

Necen Ozono se reserva en cualquier caso la facultad de verificar la exactitud de los datos facilitados por el usuario.

Necen Ozono, no sol·licita, ni accepta, dades o informació de naturalesa privada o estrictament personal dels seus usuaris que no siguin pertinents per a la finalitat comercial de la web. Les dades opcionals que es sol·liciten a l'usuari tenen com a únic objectiu oferir-li un millor servei i l'adaptació de la web a les seves preferències, sense que la seva falta d'emplenament suposin cap minva en la qualitat del servei prestat, sent els marcats amb una estrella (* ) els de caràcter estrictament necessari per a establir contacte amb l'usuari i atendre les seves sol·licituds.

Aquesta web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten accedir a la següent informació:

La data i hora d'accés a la web per conèixer les hores de més afluència i fer els ajustos necessaris per evitar saturacions del web.
El nombre d'usuaris que accedeixen diàriament a cada secció, per potenciar les preferides i adaptar les que puguin ser objecte de millores en pro de la satisfacció de l'usuari.
La data i hora de l'última visita de l'usuari a la web.
El diseño de contenidos que el usuario eligió en su primera visita a la Web.
Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

L'usuari té en tot moment la facultat d'impedir la generació cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

Per a més informació sobre les cookies pot consultar el següent enllaç:
Política de cookies

3. DRETS ARCO: DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES DADES.

De conformitat amb el que estableix l'esmentada Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, s'informa a l'usuari de la facultat que té d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades personals incorporades al fitxer automatitzat del que és responsable Necen Ozono SL , Drets que podran exercitar mitjançant comunicació, especificant en l'assumpte del missatge "BAIXA USUARI" (per esborrar totes les seves dades personals dels nostres sistemes), enviada a l'adreça de correu electrònic info@necen.es, o mitjançant correu postal a la següent direcció: c / Agricultura, nº 7 08840 Espanya - Viladecans-Barcelona.

L'usuari és l'única font d'informació de les seves dades personals, de manera que, a l'efecte de prestar un millor servei i mantenir les seves dades actualitzades, de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, Necen Ozono, li prega que comuniqui qualsevol variació dels mateixos a través de l'adreça de correu electrònic info@necen.es, o mitjançant correu postal a la següent adreça: c / Agricultura, nº 7 08840 Espanya - Viladecans-Barcelona.

4. MESURES DE SEGURETAT PER AL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Necen Ozono garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb l'usuari, així com la protecció i confidencialitat de les seves dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que proporcioni segons el que disposa la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. Totes les operacions de pagament on-line, en el cas que es produeixin, es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'ús de protocol SSL que actualment implementen tots els servidors segurs i protegeix les dades davant intents de violació per tercers.

De conformitat amb el que disposa la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1270/2007, de 21 de diciembre, pel qual s'aprova el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Necen Ozono S.L., l'informa que les diverses dades sol·licitades i obtingudes a la web info@necen.es a través dels formularis de recollida seran tractats, en tot moment, d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, havent adoptat els nivells de seguretat requerits per el Real Decreto 1270/2007, de 21 de diciembre, pel qual s'aprova el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

5. AUTENTICITAT DE LES DADES PERSONALS.

Necen Ozono informa a l'usuari que en cap moment podrà utilitzar o usurpar la identitat d'una altra persona ni comunicar les seves dades personals en l'àmbit de les relacions que mantingui amb Necen Ozono, excepte concurrència de representació legalment constituïda, de manera que l'usuari s'obliga a facilitar exclusivament dades personals corresponents a la seva pròpia identitat, adequades, pertinents, exactes i veritables, sent l'usuari l'únic responsable de les conseqüències de l'ús de dades personals aliens a la seva persona o falsos davant de Necen Ozono a la persona la identitat s'ha suplantat ia qualsevol tercer perjudicat. Per tant l'usuari garanteix la veracitat de les seves dades personals facilitades i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos, reservant-Necen Ozono el dret a excloure a la prestació dels seus serveis a tot usuari que hagués subministrat dades falses, tot això sense perjudici de l'exercici de les accions que procedeixin en dret.

Si l'usuari és menor d'edat o incapaç cal que compti amb el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals a l'efecte de facilitar dada personal algun a Necen Ozono no assumint cap responsabilitat de l'ús que el menor o incapaç no autoritzat pugui fer d'aquesta Web.
Necen Ozono es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a nous requeriments legals o consuetudinaris, quedant aquestes modificacions oportunament registrades a la web.


Aceptar

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.